7/9/2022

Nederlandse bedrijven strijden om LGTBQIA+ rechten in Grondwet

Artikel 1 van de Grondwet verbiedt discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Een expliciet grondwettelijk verbod op LGTBQIA+ discriminatie ontbreekt echter. COC Nederland pleit al bijna 20 jaar voor een grondwetswijziging. Binnenkort stemmen de Eerste en Tweede Kamer om een verbod op discriminatie op grond van seksuele gerichtheid toe te voegen aan de Grondwet.

Daarom starten Nederlandse merken en organisaties (waaronder GroenLinks, Mojo Concerts, Start People en Holland Casino) tijdens de Pride Week van 31 juli t/m 8 augustus 2021 de Accept to Enter campagne. Door de Accept to Enter pop-up op hun websites te implementeren vragen zij aandacht voor dit belangrijke onderwerp onder een breed publiek. Websitebezoekers krijgen namelijk de mogelijkheid om via de accept to enter pop-up aan te geven dat discriminatie, in welke vorm dan ook, niet getolereerd wordt.

Nederlanders onwetend over gelijke rechten als grondrecht


Nederlanders zijn zich er weinig van bewust dat deze rechten niet verankerd zijn in de Grondwet. Maar liefst 62% is hier niet van op de hoogte. Bovendien vindt driekwart (74%) dat dit grondrecht wettelijk moet worden vastgelegd. Dit blijkt uit onderzoek van PanelWizard Direct onder ruim 1.200 Nederlanders. De strijd om gelijke rechten is van essentieel belang omdat geen enkele andere wet met de Grondwet in strijd mag zijn. Alleen zo kunnen de verworven rechten waar de LGTBQIA+ gemeenschap hard voor heeft gestreden, zoals het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, voor altijd worden beschermd. Wie er ook in Nederland aan de macht komt.

20 jaar lange strijd


Anne Stokvis, initiatiefnemer Accept to Enter en hoofdredacteur N=Content/N=5:

“Pride gaat niet over merken, maar over mensenrechten. Rechten die zelfs in onze eigen Grondwet nog niet goed vastliggen. Met Accept to Enter willen we iedere organisatie oproepen om ook echt iets te betekenen in die bewustwording. Met deze campagne staan we massaal achter COC Nederland en zetten we al onze platforms in om de politiek te laten weten dat er wat ons betreft maar één antwoord mogelijk is: Accept.”

De resultaten van de campagne worden na afloop door Accept to Enter aangeboden aan COC Nederland om hen te sterken in de strijd richting de politiek. COC Nederland, de belangenorganisatie voor de regenboog gemeenschap: “Als COC strijden we al bijna 20 jaar voor verankering van onze rechten in de Grondwet. Bedrijven die nu hun steun uit te spreken, kunnen ons helpen bij het laatste stapje. Samen zorgen we ervoor dat de regenboog gemeenschap ook over 50 of 100 jaar nog van haar zwaarbevochten rechten kan genieten. We willen de deelnemende organisaties dan ook hartelijk bedanken voor hun steun!” Lees hier meer over de grondwetswijziging.

Over Accept to Enter


De Accept to Enter actie start tijdens de Pride Week van 31 juli t/m 8 augustus 2021. Om mee te doen kunnen bedrijven tijdens deze week de Accept to Enter pop-up op hun website installeren. Zo laten organisaties zien dat zij discriminatie tegen de LGTBQIA+ gemeenschap op geen enkele wijze tolereren en steunen zij het wetsvoorstel dat een verbod hierop wordt opgenomen in Artikel 1 van onze Grondwet. Tot nu toe nemen er twintig bedrijven deel aan de actie, waaronder GroenLinks, Mojo Concerts, Start People, Blink en Holland Casino. Accept to Enter is een initiatief van N=5, Dentsu, HPB, PanelWizard Direct en MainBrain.

Kijk op www.accept2enter.nl voor meer informatie.

Volgende: 

Thijs Bontje voorspelt de Leeuwen en Dutch Creativity Awards